Home Algemene voorwaarden

Terms and conditions

1. Inleiding

Welkom bij Plant Care for Beginners, een website die zich richt op het helpen van mensen om voor planten te zorgen. Door onze website te bezoeken of te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden, ons privacybeleid, ons retourbeleid en ons chargebackbeleid. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u onze website gebruikt.

2. Toepassingsgebied van de overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van onze website, inclusief degenen die onze website bezoeken om onze e-books te kopen of zich te abonneren op onze nieuwsbrief.

3. Eigendom en intellectuele eigendom

Plant Care for Beginners is een geregistreerd merk in de Europese Unie. Alle materialen op onze website, inclusief ons logo, tekst, afbeeldingen en e-books, zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. U mag onze materialen alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, en u mag onze materialen niet wijzigen of reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Gebruikersgedrag

Bij het gebruik van onze website gaat u akkoord met het volgende:

  • U zult onze website niet voor enig onwettig of frauduleus doel gebruiken.
  • U zult geen materiaal posten of verzenden dat vals, lasterlijk of obsceen is.
  • U zult de beveiliging van onze website niet verstoren of proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website of de server.

5. Beperkingen van aansprakelijkheid

Plant Care for Beginners verstrekt informatie over plantenzorg te goeder trouw, maar we garanderen niet de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van onze informatie voor een bepaald doel. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze website of materialen te gebruiken.

6. Beëindiging

We kunnen uw gebruik van onze website te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving, beëindigen.

7. Geschillenbeslechting

Elk geschil dat voortvloeit uit uw gebruik van onze website wordt opgelost door middel van arbitrage onder de regels van de Nederlandse wet. De arbitrage vindt plaats in Groningen, Nederland en de uitspraak is bindend en afdwingbaar in elke bevoegde rechter.

8. Privacybeleid

We verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie, zoals namen en e-mailadressen, om onze nieuwsbrief te verzenden. We verkopen of onthullen uw persoonlijke informatie niet aan derden zonder uw toestemming. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief.

9. Aanvaarding

Door onze website te gebruiken, erkent u dat u deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat.

10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Elke wijziging wordt van kracht zodra deze op onze website is geplaatst. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

11. Contact

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier op de website.